Mevea

Mevea arvostaa korkeaa osaamistasoa ja joustavaa palvelukonseptia

Suomalainen Mevea Oy kehittää teollisuudessa käytettäviä simulointiohjelmia ja -tuotteita. Mevean teknologiaan perustuva Digital Twins -virtuaaliympäristö pystyy simuloimaan aidosti koneiden tosielämän tilanteita. Asiakkaina ovat johtavat laitevalmistajat, jotka hyödyntävät teknologiaa muun muassa uusien työkoneiden kehityksessä sekä kuljettajien koulutuksessa. Järjestelmiä on toimitettu yli kymmeneen eri maahan ympäri maailman. Autonomisten koneiden kehitys on lisännyt teknologian kysyntää myös kansainvälisesti.

Mevea
Kuvassa Tero on operoimassa valmistusvaiheessa olevaa simulaattorijärjestelmää.

Data Group Saimaa on Mevean pitkäaikainen IT-kumppani

Mevealla ja Data Group Saimaalla on takanaan pitkä yhteinen IT-taival. Kävimme kylässä Mevealla, ja samalla saimme tilaisuuden esittää muutamia kysymyksiä yhteistyöstä isännällemme, toimitusjohtaja Tero Koskipalolle.

Miten yhteistyö alkoi, ja miksi juuri Data Group Saimaa valikoitui yhteistyökumppaniksi?

– Yhteistyö alkoi ensimmäisten asiakasprojektien myötä yli 10 vuotta sitten. Data Group Saimaa valikoitui tuolloin yhteistyökumppaniksi korkean osaamistason ja joustavan palvelukonseptinsa ansiosta.

Mitä yhteistyö pitää sisällään?

– DG Saimaa vastaa omassa käytössämme olevien laitteiden lisäksi asiakastoimituksiin liittyvistä järjestelmistä, jotka saatavat olla varsin vaativia etenkin suorituskyvyn suhteen.

Miten DG Saimaa on vastannut Mevean vaatimaan korkeaan palvelu- ja laatutasoon?

– Ydinosaamisemme ja tuotteemme rakentuvat fysiikkapohjaiseen Digital Twin -ohjelmistoympäristöön, jonka avulla simuloimme reaaliaikaisesti esimerkiksi erilaisia työkoneita. Simulointiin liittyvä laskenta, visualisointi jne. suoritetaan Data Groupin toimittamilla tietokoneilla.

Olemme olleet hyvin tyytyväisiä saamaamme palvelu- ja laatutasoon sekä erityisesti palvelun nopeuteen. Suurten kansainvälisten asiakkaiden vaatimusten takia luotettavat yhteistyökumppanit ovat todella tarpeen. Tyytyväisyydestämme kertonee myös pitkään jatkunut yhteistyö.

Mevea