Finnos

Finnos toimittaa maailman johtavia röntgenteknologiaratkaisuja sahoille

Finnoksen ratkaisut tuottavat täsmällistä ja monipuolista tietoa tukin laadusta tukkilajittelusta sahalinjaan saakka. Tietoa käyttäen tukista voidaan maksaa laatuperusteisesti ja ohjata tuotantoa tilauskantaa vasten optimaalisella tavalla. Finnoksen järjestelmät tarjoavat merkittäviä parannuksia raaka-ainesäästöön, laatusaantoon ja tuottavuuteen niin saha-, sellu-, energia- kuin vaneriteollisuudessa.

Ennen Data Group Saimaan kanssa alkanutta yhteistyötä asiakas joutui haalimaan osia tuotantokriittisiin laitekokoonpanoihin eri paikoista.

”Päätuotteenamme on Finnos Fusion -tukkimittari. Ennen DG:tä haalimme osia sieltä sun täältä. Yhteistyöstä on ollut iso hyöty meille. Meille tulee vakiokokoonpanolla Dellin työasemia, jotka ovat tuotantokriittisissä tehtävissä sahoilla”, kertoo Finnos Oy:n tietohallintopäällikkö Tero Tarkkala.

Kumppanuus mahdollistaa kasvun

”Keskeisin kumppanivalinta alkuvaiheessa oli IT-järjestelmien toimittaja DG Saimaa, joka on ollut mukana vuodesta 2017 asti. Tarvitsimme rinnalle vahvan kumppanin, jotta voimme painaa kasvua eteenpäin”, toteaa Finnos Oy:n toimitusjohtaja Jere Heikkinen.

”Yhteistyö on ollut tiivistä alusta asti ja positiivisella tavalla tosi vaativaa, jossa vaaditaan usein laaja-alaista teknistä osaamista. Kasvu jatkuu ja haluamme olla tiiviisti mukana ja tarjota omaa osaamista sen tueksi”, vakuuttaa DG Saimaan toimitusjohtaja Marko Korjus.