DG Saimaa
DG Saimaa

IT-ylläpito

ITS Maintenance 24/7

Työasemat, palvelimet ja verkkolaitteet vaativat luotettavan ja tehokkaan toiminnan turvaamiseksi jatkuvaa valvontaa ja ylläpitotoimenpiteitä. Meiltä saat kuukausihintaan ammattilaisten toimittaman ylläpidon ja valvonnan Windows työasemille ja palvelimille sekä kaikille verkossa oleville laitteille, kuten palomuureille, kytkimille ja verkkotulostimille.

Palomuuri ja verkon aktiivilaitteet ovat koko IT-ympäristön toiminnan kannalta ensisijaisen tärkeässä roolissa. Verkkolaitteiden ominaisuudet ja ohjelmistot kehittyvät jatkuvasti ja vaativat samalla tavalla ylläpitoa ja valvontaa kuin esimerkiksi palvelimet. Esimerkiksi vanhentuneen ohjelmistoversion omaava kytkin voi pahimmassa tapauksessa lamaannuttaa koko verkon toiminnan, puhumattakaan palomuurista, jonka suojaus ei ole ajantasalla.

Kiinteän kuukausihinnan avulla pystyt helposti budjetoimaan päivittäisestä ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Jatkuvan ylläpidon myötä myös ongelmatilanteiden määrä pienenee, jolloin yllättäviä kustannuksia esimerkiksi ohjelmistojen päivittämisestä syntyy aiempaa vähemmän.

Palvelumme soveltuu erityisesti yrityksille, jotka haluavat

  • Säästää ja ennakoida päivittäisestä IT-tuesta ja -ylläpidosta aiheutuvia kustannuksia.
  • Ajantasaisen tiedon IT-järjestelmän tilasta kokonaisuudessaan, sekä tietää yksittäisten tietokoneiden ja laitteiden suorituskyvyn ja mahdolliset ongelmat sekä pullonkaulat.
  • Varmistua tietokoneiden ja oheislaitteiden luotettavasta toiminnasta sekä uusimpien ohjelmistopäivitysten varmistamasta tietoturvasta.
  • Ennakoida IT-järjestelmän päivitys- ja kehityshankkeet sekä toteuttaa ne hallitusti ja suunnitellusti.

ITS Maintenance 24/7 -ylläpitopalvelun edut

  • Valvoo koko IT-ympäristöä 24/7
  • Automatisoi monia rutiininomaisia asioita
  • Ennakoi laitteiden hajoamisia
  • Hallinnoi IT-ympäristöä

IT-ympäristön jatkuva valvonta

Verkkolaitteiden ja palvelimien etävalvonta mahdollistaa monien kriittisten palveluiden ja laitteiden reaaliaikaisen seurannan. Monet ongelmat voidaan ennakoida ja siten ongelmatilanteet voidaan ratkaista ennen kuin käyttäjä ehtii niitä edes huomaamaan. Valvonnan piiriin voidaan sisällyttää käytännössä kaikki yrityksen laitteet, jotka on kytketty tietoverkkoon. Palvelumme valvoo yrityksen koko IT-järjestelmää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Automatisoidut korjaustoimenpiteet, vikahälytykset ja ajantasainen suojaus pitävät järjestelmän toiminnassa myös arjen ulkopuolella ja ennen kaikkea silloin, kun niitä käytetään tuottavaan työhön.

Rutiinien automatisointi

Palvelumme havaitsee monet tyypilliset vikatilanteet ja osaa korjata niitä automatisoiduilla korjaustoimenpiteillä. Automatisoinnin avulla voidaan vähentää päivittäisen IT-ylläpidon tarvetta huomattavasti.

IT-ympäristön hallinnointi

Palveluun sisältyy asiakkaan koko IT-ympäristön jatkuva dokumentointi. Dokumentaatio pitää sisällään mm. tiedot käytettävien laitteiden malleista ja sarjanumeroista, kokoonpanosta sekä tietokoneisiin asennetuista ohjelmista lisenssinumeroineen. Dokumentaation pohjalta asiakkaalle luodaan raportti IT- ympäristöstä sovituin välein. Jatkuvan dokumentoinnin ansiosta sekä asiakas että IT-ylläpito tietävät IT-järjestelmän nykytilan, ja tämän tiedon avulla tulevaisuuden IT-hankkeet voidaan toteuttaa hallitusti ja suunnitellusti. Pidämme asiakkaan kanssa  kehityspalavereja, joissa tarkastellaan yhteistyön toimintaa ja rakennetaan dokumentaation sekä asiakkaan tarpeiden pohjalta kehitysehdotus tukemaan asiakkaan liiketoimintaa entistä paremmin.

Yhteyshenkilöt

Riku Roitto

Yritysmyynti

Ari Miettinen

Yritysmyynti

Janne Saarinen

Tekninen johtaja

Tuomas Harjunen

Talous, yritysmyynti ja markkinointi

Marko Korjus

Toimitusjohtaja, yritysmyynti ja hallinto