DG Saimaa

Sähkönsäästövinkkejä – IT-laitteiden virrankulutus

Huomioi IT-laitteiden virrankulutus sähkön hinnan noustessa

Automaatio ja energiatehokkaat laitteet ovat olennaisia energian säästämisessä, mutta suurin vaikutus tehdään oikeilla valinnoilla ja käyttötavoilla. Pienillä muutoksilla saadaan aikaan yllättävän suuria säästöjä.

Tietokoneet, puhelimet ja näytöt

Kannettavat tietokoneet kuluttavat vain murto-osan pöytätietokoneiden käyttämästä sähköstä.

  • Kannettava tietokone 0,03 kWh/tunti
  • Pöytätietokone 0,13–0,18 kWh/tunti
  • Älypuhelimen lataus tyhjästä täyteen 0,2–0,6 kWh/kerta
  • 24” näyttö 0,02 kWh/tunti

Laitteiden valinnassa on hyvä huomioida niiden energiatehokkuus. Vanhojen IT-laitteiden virrankulutus saattaa ylittää uuden laitteen hankintahinnan hyvinkin nopeasti.

DG Saimaa
Monet tehtävät hoituvat myös puhelimella.

Virrankulutuksen kannalta työtehtäviin on hyvä käyttää puhelinta tai kannettavaa pöytäkoneen sijaan aina kun se on mahdollista. Laitteet kannattaa asettaa lepotilaan heti, kun ne eivät ole käytössä. Useimmissa uusissa laitteissa virranhallinta-asetukset tekevät sen automaattisesti.

Tulostimien sähkönkulutus

Perinteisesti useissa yrityksissä on käytetty lasertulostimia, jotka ovatkin edelleen hyviä vaihtoehtoja lähes jokaiseen yritykseen.

Mikäli organisaation tavoitteena on toimia ekologisemmin ja vähentää sähkönkulutusta, on viisaampi vaihtoehto nykyaikainen kylmämustesuihkuteknologian laite, jolla tulostaminen on selvästi energiatehokkaampaa ja ekologisempaa.

Tulostimen virranhallinta on tapauskohtaista ja sammuttaminen ei aina ole kannattavaa. Pienien taukojen ajaksi tulostinta ei kannata sammuttaa, sillä käynnistäminen vie paljon virtaa. Usein on suositeltavaa sammuttaa ne kuitenkin yöksi ja viikonlopuksi – myös tulipaloriskin kannalta.

Palvelimien sähkönkulutus

Jos yrityksellä on käytössään omia palvelimia, löytyy suurin sähkönkulutus todennäköisesti sieltä. Palvelimelle syötetty energia muuttuu lähes kokonaan lämmöksi. Jotta palvelinta voidaan pyörittää, sitä pitää myös jäähdyttää. Palvelinlaitekaappi saattaa kuluttaa sähköä 3 – 6 kilowatin verran. Nouseva sähkönhinta on syytä huomioida erityisen tarkasti, kun mietitään missä yrityksen palvelut tuotetaan.

Palvelimet kuormittuvat ja tarvitsevat jäähdytystä silloin, kun niitä käytetään. Yrityksen tietojenhallinta vaikuttaa suuresti siihen, kuinka paljon sähköä palvelimet tarvitsevat. On hyvä pohtia, mitä tallennetaan ja kuinka kauan sitä säilytetään, sekä tarvitseeko kaikkien palvelimien olla päällä vuorokauden ympäri. Avainasemassa on myös laitteiston ikä: mitä tuoreempaa tekniikkaa käytetään, sitä vähemmän jäähdyttämiseen tarvitaan energiaa. Kun tekniikka kehittyy, ylimääräistä energiaa kuluu huomattavasti vähemmän.

Käytettäessä pilvipalveluita, sähkönkulutus siirtyy usein osittain ulkomaille, mutta osa kohdistuu omiin laitteisiin, verkkoon ja operaattoreille. Erityisesti videot kuluttavat isoja määriä sähköä. Kahden tunnin videon katselu kuluttaa arviolta yhteensä 1,13 kWh sähköä.

Verkkolaitteiden sähkönkulutus

Tietoliikenne kulkee yrityksen omassa verkossa ja satoja kilometrejä tietoverkkoja pitkin. Yrityksen verkkolaitteet ovat usein päällä 24 tuntia vuorokaudessa, joten ratkaisun virrankulutusta kannattaa seurata erityisen tarkasti ja pohtia, tarvitaanko verkkoa myös työajan ulkopuolella. Edistyneemmät verkkoratkaisut ovat energiatehokkaampia ja osaavat optimoida liikennettä paremmin myös energian kulutuksen kannalta.