Mikä on tietoturvakartoitus?

Tietoturvakartoituksessa asiantuntijamme kartoittavat yrityksen tietoturvassa olevia haavoittuvuuksia sekä antavat analyysin pohjalta yrityksen tietoturvaa parantavia kehitysehdotuksia.

Koska uusia uhkia havaitaan jatkuvasti, tietoturvan ylläpito edellyttää jatkuvaa ja säännöllistä
riskien ennakointia, haavoittuvuuksien kartoittamista sekä laitteiden ja järjestelmien suojaamista.

Laajassa tietoturvakartoituksessa käymme läpi seuraavat osa-alueet:

  • Hallinnollinen tietoturva
  • Käyttäjien toiminnan aiheuttamat tietoturvariskit
  • Toimitilojen tietoturva
  • Laitteiden tietoturva
  • Ohjelmistojen tietoturva
  • Tietoliikenteen tietoturva
  • Tietoaineistojen tietoturva
  • Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja
  • Toimenpide-ehdotukset


Jos sinua mietityttää yrityksenne tieturvan taso, kannattaa ensiksi analysoida nykytilanne. Me autamme – yhteistyö alkaa yhteydenotostasi!

Yhteyshenkilöt

Niko Pulkkinen

Tekniikka

Janne Saarinen

Tekninen johtaja