DG Saimaa

Huomioi nämä asiat, kun olet hankkimassa uusia IT-laitteita

Työntekijöiden käyttämät IT-laitteet vaikuttavat ratkaisevasti työtyytyväisyyteen ja tehokkuuteen.

Huomioithan IT-laitteiden, kuten työasemien, kannettavien, mobiililaitteiden ja tulostinten, hankinnassa seuraavat asiat:

  • Mitä asennuksia, rekisteröitymisiä ja lisälaitteita laitteen käyttöönotto vaatii
  • Miten hoidetaan tietojen siirtäminen vanhoista laitteista uusiin
  • Kuka vastaa tietoturvasta, varmuuskopioinnista ja päivityksistä
  • Mitä koneen ja järjestelmien ylläpito vaatii
  • Miten vastuullinen ja tietoturvallinen kierrätys hoidetaan laitteiden elinkaaren lopussa
  • Mistä käyttäjä saa apua ongelmatilanteissa

1. Käyttöönotto eli laitteiden asennus käyttövalmiiksi

Ennen uuden laitteen käyttöönottoa vaaditaan erilaisia asennustöitä. Tietokone pyytää kirjautumaan moniin palveluihin, asentamaan sovelluksia, luomaan tunnuksia ja asentamaan lisälaitteita. Käyttöönottoon kuluu paljon aikaa eikä asennusten oikeellisuutta voida varmistaa.

IT-laitehallinnan avulla laite saadaan asennettua nopeasti käyttöön ja ylläpitäjä voi varmistaa, että siinä on valmiina oikeat asetukset ja sovellukset sekä varmuuskopiointi- ja tietoturvaratkaisu on käytössä.

2. IT-laitteiden ja -järjestelmän ylläpito

IT-laitteiden ja -järjestelmien ylläpito vaatii säännöllistä seurantaa ja ylläpitoa. Ohjelmistopäivitysten lisäksi on tärkeää seurata laitteen suorituskykyä ja reagoida nopeasti mahdollisiin häiriöihin, kuten levyrikkoihin. Usein viat voidaan jo ennakoida ja työhön ei tule ylimääräisiä katkoksia.

3. Tietoturva

Kun käytössä on keskitetty laitehallinta, ylläpitäjä huolehtii uuden laitteen tietoturvasta tarvittavine ominaisuuksineen sekä varmistaa, että laitekanta päivitetään säännöllisesti. Varmuuskopiointi on myös kriittinen asia, jotta tärkeät tiedot eivät katoa mahdollisten ongelmien sattuessa.

4. Kierrätys ja vastuullisuus

Laitteen koko elinkaaren huomioiminen on tärkeää jo hankintaa tehtäessä, jolloin oikeilla hankinoilla on mahdollista pienentää ympäristökuormaa ja säästää kustannuksissa. Laadukas ja huollettu laite voidaan ottaa uusiokäyttöön ja sen arvo säilyy. Ennen kierrätystä laite on tyhjennettävä huolellisesti ja varmistettava, ettei arkaluonteisia tietoja joudu vääriin käsiin.

5. Loppukäyttäjien tuki

Jos käyttäjille tulee yllättäviä haasteita ja ongelmia laiteita käytettäessä, tulee tuen olla nopeasti saatavilla. Käyttäjien tarpeisiin sopivat ja ylläpidetyt laitteet toimivat varmemmin, mutta yrityksen johdon tulisi varmistaa, että tuki on nopeasti saatavilla ja käyttäjät tietävät, mihin heidän tulisi ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa.

Käyttövalmiit IT-laitteet yritykselle kuukausihinnalla